کدال۳۶۰
1401/02/12
18:13
#بکهنوج صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/10/30 (#حسابرسی_شده)(اصلاحیه) شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج ▪️ شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج در دور...

#بکهنوج


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (#حسابرسی_شده)(اصلاحیه) شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج
▪️ شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ به ازای هر سهم ۵۹۳ ریال زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۲۰۲ ریال زیان شناسایی کرده بود.▪️ «بکهنوج» با سرمایه ثبت شده ۱۶,۰۵۰,۴۹۶ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ مبلغ ۹,۵۲۱,۴۳۶ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۴۰۱-۰۲-۱۲ ۱۸:۱۴:۵۱ (۸۷۷۸۳۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0