تکنیکال ثنایی
1399/09/17
13:39
🔴 نماد: #وکبهمن۱ 📆 زمان عرضه: سه شنبه 1399/09/18 ساعت 13 الی 17 ♻️ حداکثر میزان سهمیه هر کد: 100 عدد 💴 حداکثر قیمت: 14484 ریال 💳 حداکثر نقدینگ...

🔴 نماد: #وکبهمن۱📆 زمان عرضه: سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳ الی ۱۷♻️ حداکثر میزان سهمیه هر کد: ۱۰۰ عدد💴 حداکثر قیمت: ۱۴۴۸۴ ریال💳 حداکثر نقدینگی لازم: ۱۴۴ هزار تومان

انتهای خبر

0
0