شکارچی سهام
1399/09/18
12:13
#عرضه_اولیه نماد: #وکبهمن حداکثر میزان سهمیه هر فرد: 100 سهم دامنه قیمت: از 14200 تا 14484 ریال زمان ثبت سفارش: سه شنبه 1399.09.18 زمان عرضه...

#عرضه_اولیهنماد: #وکبهمنحداکثر میزان سهمیه هر فرد: ۱۰۰ سهمدامنه قیمت: از ۱۴۲۰۰ تا ۱۴۴۸۴ ریالزمان ثبت سفارش: سه شنبه ۱۳۹۹.۰۹.۱۸زمان عرضه: چهارشنبه ۱۳۹۹.۰۹.۱۹برآورد مبلغ مورد نیاز: در حدود ۷۰ هزار تومان

انتهای خبر

0
0