پایگاه خبری انتخاب
1399/08/30
11:43
ادعای نیویورک تایمز: 🔹عراقچی از طریق واسطه‌ها به تیم بایدن پیام داده که که آمریکا پیش از آغاز هرگونه مذاکره، باید بدون پیش شرط به برجام بازگردد ...

ادعای نیویورک تایمز:


🔹عراقچی از طریق واسطه‌ها به تیم بایدن پیام داده که که آمریکا پیش از آغاز هرگونه مذاکره، باید بدون پیش شرط به برجام بازگردد
تیم بایدن:


🔹هیچ پیامی از ایران دریافت نکرده ایمجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲SLX


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0