سهم گلچین
1401/05/30
15:13
#نبروج اطلاعیه 1401/05/30 *کارخانجات نساجی بروجرد* 3 ماهه منتهی به 1401/03/31(حسابرسی نشده) مبلغ ۳۵۷ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود در حالی...

#نبروج


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۰


*کارخانجات نساجی بروجرد*


۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده) مبلغ ۳۵۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


در حالی که در دوره ی مشابه سال گذشته (۱۸۹) ریال زیان محقق نمود.انتهای خبر

0
0