نوآوران امین
1399/10/09
07:26
#حجم_های_مشکوک معاملات روز ۸ دی ماه ۱۳۹۹ متعلق به چه نمادهایی بوده است؟ #لازما #دلر #وبرق #غگرجی #گکوثر #سامانه_ذره_بین www.nadpco.com #سبد...

#حجم_های_مشکوک معاملات روز ۸ دی ماه ۱۳۹۹ متعلق به چه نمادهایی بوده است؟#لازما


#دلر


#وبرق


#غگرجی


#گکوثر#سامانه_ذره_بینwww.nadpco.com#سبدگردانی_هوشمند_نوآوران_امینانتهای خبر

0
0