ایبنا
1399/08/11
16:51
🔻رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: 🔹 در جلسه کمیسیون امنیت ملی، شرایط بازار ارز و آثار کاهشی نرخ آن در اقتصاد و ارزش پول ملی مورد توجه قرار گرفت. 🔹او...

🔻رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد:🔹 در جلسه کمیسیون امنیت ملی، شرایط بازار ارز و آثار کاهشی نرخ آن در اقتصاد و ارزش پول ملی مورد توجه قرار گرفت.🔹اوضاع سیاسی و انتظارات جامعه از اقتصاد کشور در تعیین نرخ ارز تاثیرگذار است.🔹 تحریم های ظالمانه آمریکا بر تجارت خارجی و مبادی ورود ارز به کشور تاثیر گذاشته است اما دولت با برنامه هایی که در دست اجرا دارد اوضاع را مدیریت خواهد کرد.🔹تدابیر به کار گرفته شده دولت برای کنترل نرخ ارز روند اقتصاد کشور را بهبود می بخشد.🔹با توجه به خاص بودن شرایط حاکم بر بازار ارز از مردم خواهش کرده بودیم که ریسک این بازار را در نظر بگیرند.🔹امکان دارد تغییرات مهم در این بازار همچنان ادامه داشته باشد و به تدریج به سمت ثبات در نرخ ارز حرکت می کنیم./پادانتهای خبر

0
0