سهامیاب - آموزش بورس
1400/10/22
09:22
تحرکات مثبت را گروه #پالایشی شاهد هستیم. #شبندر #شپنا #شتران #شبریز #شاوان بر مدار مثبت قرار گرفتند. ✅ 📊👈سهام یاب

تحرکات مثبت را گروه #پالایشی شاهد هستیم. #شبندر #شپنا #شتران #شبریز #شاوان بر مدار مثبت قرار گرفتند.✅ 📊👈سهام یاب

انتهای خبر

0
0