کدال۳۶۰
1399/08/21
13:34
#قشهد #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1400/06/31 شرکت ش...

#قشهد


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت شهد(قند خوی)
۱۳۹۹-۰۸-۲۱ ۱۳:۳۴:۴۸ (۶۹۰۸۸۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0