کافه بورس
1399/09/18
09:11
#سصفها هر منفی تا محدوده 21500 پولبک به روند شکست شده برای ادامه موج C قدرتمند

#سصفها هر منفی تا محدوده ۲۱۵۰۰ پولبک به روند شکست شده برای ادامه موج C قدرتمندانتهای خبر

0
0