بورس۲۴
1401/03/05
21:30
عملکرد ۸ ماهه «قشکر»بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شکر شاهرود گزارش فعالیت ماهانه ۸ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه خود را منتشر کرد.

عملکرد 8 ماهه «قشکر»بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شکر شاهرود گزارش فعالیت ماهانه ۸ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه خود را منتشر کرد.براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در مدت ۸ ماهه حدود ۲۰۷ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. که از این مبلغ ۲ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.


قشکرقشکر
انتهای خبر

0
0