بورس امروز
1399/09/16
18:25
‌‌❇ سرکوب قیمت، به تولید لطمه می زند/ نرخ سیمان باید آزاد شود 🔹دبیر انجمن سیمان گفت: با توجه به اینکه ظرفیت سازی برای تولید سیمان بیشتر از نیاز کش...

❇ سرکوب قیمت، به تولید لطمه می زند/ نرخ سیمان باید آزاد شود🔹دبیر انجمن سیمان گفت: با توجه به اینکه ظرفیت سازی برای تولید سیمان بیشتر از نیاز کشور و بخش صادرات است، دیگر نباید قیمت این کالا سرکوب شود.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0