حس ششم
1399/10/29
09:03
📌به اطلاع می‌رساند؛ به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، نماد #ذوب حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ تعلیق شد. #نبض_بازار

📌به اطلاع می‌رساند؛ به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، نماد #ذوب حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ تعلیق شد.


#نبض_بازارانتهای خبر

0
0