اقتصاد آنلاین
1399/10/29
10:45
📌واعظی: شرایط را به قبل از دولت ترامپ برگردانند رئیس دفتر رئیس جمهور: 🔹آن چیزی که ما مطرح می‌کنیم این است که باید هر آنچه در دولت ترامپ اتفاق افتا...

📌واعظی: شرایط را به قبل از دولت ترامپ برگردانندرییس دفتر رییس جمهور:


🔹آن چیزی که ما مطرح می‌کنیم این است که باید هر آنچه در دولت ترامپ اتفاق افتاده باید به قبل از دولت ترامپ برگردد؛ ما روی این جدی هستیم.


🔹باید تمامی تحریم‌ها، انواع و اقسام تحریم‌های شرکت‌ها و افراد که در این زمینه مورد تحریم قرار گرفتند باید به قبل از دوره ترامپ برگردد.


🔹در دوره جدید، تعهد در برابر تعهد، اجرا در برابر اجرا و اعلام در برابر اعلام خواهد بود.


🔹موضع رسمی کشور را مقامات رسمی و ذی‌ربط می‌گیرند؛ نظر نماینده مجلس درباره برجام نظر شخصی است.
انتهای خبر

0
0