کانال عرضه اولیه ۱
1400/12/08
12:24
📌وضعیت معامله محصولات شیمیایی ⬅️ #نوری با قیمت 8958 تومان دادوستد 2 میلیون سهم را ثبت کرده است ؛ خرید حقیقی 98 درصد ⬅️ #پترول با قیمت 183.4 توما...

📌وضعیت معامله محصولات شیمیایی⬅️ #نوری با قیمت ۸۹۵۸ تومان دادوستد ۲ میلیون سهم را ثبت کرده است ؛ خرید حقیقی ۹۸ درصد⬅️ #پترول با قیمت ۱۸۳.۴ تومان نوسان منفی نزدیک ۱ درصد دارد و حجم معامله ۱۶ میلیونی را پشت سر گذاشته است ؛ خرید حقیقی ۸۸ درصد و حقوقی ۱۲ درصد⬅️ #فارس با حجم معامله ۶ میلیونی و قیمت ۱۰۹۳ تومان نوسان منفی دارد ؛ خرید حقوقی ۹۵ درصد⬅️ #شسینا پس از جابجایی ۲۴ میلیون سهم با قیمت ۱۵۹ تومان نزدیک به منفی ۲ درصد معامله می‌شود؛خرید حقیقی ۸۶ درصد و حقوقی ۱۴ درصد⬅️ #شاراک با قیمت ۴۰۰۰ تومان نزدیک به مثبت ۱ درصد حجم معامله کمتر از ۱ میلیونی داشته است ؛ خرید حقیقی ۳۴ درصد و حقوقی ۶۶ درصد⬅️ #شبصیر در منفی ۲ درصد با قیمت ۹۱۷۰ تومان دادوستد کمتر از ۵۰۰ هزار سهم داشته است ؛ خرید حقیقی ۹۶ درصد⬅️ #تاپیکو همراه با نوسانات منفی و قیمت ۱۱۸۱ تومان حجم معامله ۳ میلیونی را نشان می‌دهد؛ خرید حقیقی ۸۴ درصد و حقوقی ۱۶ درصد⬅️ #شفن با دادوستد بیش از ۶ میلیون سهم و قیمت ۱۰۷۹ تومان در سقف قیمتی دارد ؛خرید حقیقی ۱۰۰ درصد⬅️ #شکام #شرنگی #شکلر از دیگر نمادهای گروه هستند که با افزایش قیمت تا مثبت ۵ درصد در حال دادوستد هستند.👇👇

انتهای خبر

0
0