کدال۳۶۰
1399/11/12
15:04
#کفرا معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت فرآورده هاي نسوز ايران - نماد: کفرا 1399-11-12 15:04:4...

#کفرا


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هییت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هییت‌مدیره شرکت فرآورده های نسوز ایران - نماد: کفرا۱۳۹۹-۱۱-۱۲ ۱۵:۰۴:۴۹ (۷۱۸۵۰۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0