بهزاد صمدی
1399/11/11
09:09
رئیس جدید سازمان بورس: جایگاهی بالاتر در انتظار بورس است دهقان دهنوی رئیس جدید سازمان بورس: 🔸بازار سرمایه با وجود بیش از 600 شرکتی که بخش اعظمی...

رییس جدید سازمان بورس: جایگاهی بالاتر در انتظار بورس استدهقان دهنوی رییس جدید سازمان بورس:🔸بازار سرمایه با وجود بیش از ۶۰۰ شرکتی که بخش اعظمی از تولید ناخالص داخلی کشور توسط آن ها انجام می‌شود، جایگاهی بالاتر از اینها در انتظارش است.


🔸اگر می‌خواهیم جهش تولید اتفاق بیفتد، اینجا باید خودش را نشان بدهد.


🔸اگر دنبال افزایش مشارکت عمومی و مردمی سازی اقتصاد هستیم، کدام صحنه اقتصاد حضور بیش از ۵۰ میلیون نفر را در خودش دارد؟


🔸اگر می‌خواهیم شفافیت و رقابت پذیری در اقتصاد ما ارتقا پیدا کند، پیشرفته ترین شکل آن در بازار سرمایه است.انتهای خبر

0
0