اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1400/05/30
21:31
✅ احتمال افزایش وام طرح ملی مسکن به ۳۵۰ میلیون تومان در حالی حدود ۹۳ درصد واحدهای طرح ملی مسکن نیمه‌تمام است که به دلیل نوسانات شدید قیمت مصالح سا...

✅ احتمال افزایش وام طرح ملی مسکن به ۳۵۰ میلیون توماندر حالی حدود ۹۳ درصد واحدهای طرح ملی مسکن نیمه‌تمام است که به دلیل نوسانات شدید قیمت مصالح ساختمانی احتمال افزایش وام این طرح به ۳۵۰ میلیون تومان وجود دارد.
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0