تحلیل برای سود
1400/05/26
09:13
تزریق بیش‌از ۲۰ میلیون دُز واکسن کرونا در کشور سخنگوی سازمان غذا و دارو: تاکنون بیش از ۲۰ میلیون دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. حدود ۱۵ ...

تزریق بیش‌از ۲۰ میلیون دز واکسن کرونا در کشورسخنگوی سازمان غذا و دارو:


تاکنون بیش از ۲۰ میلیون دز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.حدود ۱۵ میلیون نفر دز اول و حدود ۵ میلیون نفر هم هر دو دز واکسن را دریافت کرده‌اند.تاکنون بیش از ۲۵ میلیون واحد واکسن وارد کشور شده است.بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد واکسن برکت تحویل وزارت بهداشت شده که بیش از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دز آن تزریق شده است.

انتهای خبر

0
0