کانال کدال
1400/03/20
10:02
📊 نماد: وملي 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده) 🏭 شرکت: سرمايه گذاري گروه صنعتي ملي ✅ تمام درصد های گزار...

📊 نماد : وملی📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)🏭 شرکت : سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمدهای عملیاتی : 🔼(+۴۰۶٪)


از مبلغ ۴۷,۳۶۹ میلیون ریال به مبلغ ۲۳۹,۷۷۰ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۴۳۳٪)


از مبلغ ۴۳,۹۴۹ میلیون ریال به مبلغ ۲۳۴,۳۳۱ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+۴۳۲٪)


تحقق سود ۹۴۷ ریالی به ازاء هر سهم در ۱۲ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(۹۰+٪)💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۱۰۶٪)💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۶۰٪)


علت افزایش: سود انباشته🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۱۲ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۶٪)


علت رشد : جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #وملی #صورت_مالی_۱۲ماهه #حسابرسی_شده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۲۲:۱۰:۵۶ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:دانلود
انتهای خبر

0
0