اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1401/03/04
18:27
#فوری ربات معامله گر رایگان 1_سرخطی خرید فروش مخصوصا کسانی که سرخطی عرضه اولیه خرید کنند 2-برنامه ورود خروج سهم خودکار با توجه به سقف و کف سهم...

#فوریربات معامله گر رایگان۱_سرخطی خرید فروش مخصوصا کسانی که سرخطی عرضه اولیه خرید کنند۲-برنامه ورود خروج سهم خودکار با توجه به سقف و کف سهم۲_شناسایی منطقه حمایت و مقاومترایگان از اینجا دریافت کنید 👇


https://t.me/+FfTH۸DqIPsI۲MDc۰انتهای خبر

0
0