بورس امروز
1399/08/12
13:44
‌‌❇ اطلاعات «شستا» شفاف است و هراسی ندارد 🔹مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی از بارگزاری همه مصوبات و تصمیم‌گیری‌های هیئت مدیره «شستا» در س...

❇ اطلاعات «شستا» شفاف است و هراسی ندارد🔹مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی از بارگزاری همه مصوبات و تصمیم‌گیری‌های هییت مدیره «شستا» در سامانه خبر داد و گفت: طیف بزرگی از ذینفعان به واسطه بورسی شدن شستا به اطلاعات این مجموعه دسترسی دارند و نهایت سعی ما شفاف شدن اطلاعات بوده است به همین دلیل الان مشتاق نقدها هستیم و هراسی از آن نداریم.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0