خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/09/03
21:30
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین | #سیتا | 📆 1399/09/03 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 17,496 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 17,510 ♦️قیمت بر خال...

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین | #سیتا |📆 ۱۳۹۹/۰۹/۰۳🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹 NAV: ۱۷,۴۹۶🔸قیمت پایانی سهم :🔸 PRICE: ۱۷,۵۱۰
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۱۰۰➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0