اقتصاد آنلاین
1401/06/01
14:48
📌کاهش تورم ماهانه در مرداد به ۲ درصد / خبری از ابرتورم پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود بر اساس گزارش مرکز آمار؛ 🔹️ تورم ماهانه کشور در مرداد برابر...

📌کاهش تورم ماهانه در مرداد به ۲ درصد / خبری از ابرتورم پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نبودبر اساس گزارش مرکز آمار؛🔹️ تورم ماهانه کشور در مرداد برابر با ۲ درصد بوده است که نسبت به تیر، کاهش۲.۶ واحد درصدی را نشان می‌دهد.🔹️ تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۱.۴ درصد و ۲.۴ درصد بوده است.🔹️ همچنین تورم ماهانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۲ و ۱.۷ درصد گزارش شده که نسبت به ماه قبل ۲.۵ واحد درصد و ۳.۱ واحد درصد کاهش داشته است.🔹️ همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۲.۲ درصد رسیده است که نسبت به ماه گذشته کاهش ۱.۸ واحد درصدی را نشان می دهد.🔹️ نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی¬ها و دخانیات» با کاهش ۵.۶ واحد درصدی به ۸۰.۴ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بدون تغییر ۳۶.۹ درصد بوده است.🔹️ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۵۱,۱ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۱.۷ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۸.۴ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۳ واحد درصد کاهش داشته است.🔹️ این اعداد و ارقام نشان می دهد که پس از شوک قیمتی خرداد ماه که به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، تورم روند نزولی به خود گرفته است و به نظر می رسد در صورت ادامه اتخاذ سیاست های درست اقتصادی، این موضوع با کاهش کسری بودجه و رشد نقدینگی به کاهش پایدار تورم کمک کند.

انتهای خبر

0
0