پایگاه خبری انتخاب
1401/04/02
11:07
♦️عضو مجلس خبرگان: رسانه ملی، هیچ هزینه‌ای برای دفاع از انقلاب نکرده 🔹اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون تجارب مدیریت را نق...

♦️عضو مجلس خبرگان: رسانه ملی، هیچ هزینه‌ای برای دفاع از انقلاب نکرده🔹اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون تجارب مدیریت را نقل و تجمیع نکرده‌ایم. در هر دولت و دوره‌ای از انقلاب تا کنون پیشرفت داشته ایم و حرکت کلی جامعه و انقلاب به سمت پیشرفت است ولی رسانه مدافع انقلاب نداریم حتی رسانه ملی، هیچ هزینه ای برای دفاع از انقلاب نکرده استجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲rXk


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0