مبین تحلیل
1400/04/13
18:15
📌#گزارش_بازار 🔶نمادهای با بیشترین ورود پول حقیقی : نوری اوان فسرب 🔶نمادهای با بیشترین خروج پول حقیقی : وتجارت وپاسار وملل ➖➖➖➖➖

📌#گزارش_بازار🔶نمادهای با بیشترین ورود پول حقیقی :نوری


اوان


فسرب🔶نمادهای با بیشترین خروج پول حقیقی :وتجارت


وپاسار


وملل➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0