بانی فام
1399/10/10
13:22
#وملل احتمال 8% ضرر و سقوط قیمت تا محدوده 14366 ریال در چند روز آینده ▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان ▫️پایداری روند : کم ▫️شتاب کاهش قیمت : زیاد : ...

#وملل


احتمال ۸٪ ضرر و سقوط قیمت تا محدوده ۱۴۳۶۶ ریال در چند روز آینده


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب کاهش قیمت : زیاد :


▫️روانشناسی معاملات : هیجان زیاد فروشندگان


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0