بتاسهم
1399/09/05
23:31
#همراه اول شهریور 20019 میلیارد ریال و مهر 19079 میلیارد ریال و ابان ۱۹۳۸۵ میلیارد شده است در۸ ماهه به فروش ۱۵۱۲۹۲ میلیارد ریالی رسیده است. کل در...

#همراه اول شهریور ۲۰۰۱۹ میلیارد ریال و مهر ۱۹۰۷۹ میلیارد ریال و ابان ۱۹۳۸۵ میلیارد شده است


در۸ ماهه به فروش ۱۵۱۲۹۲ میلیارد ریالی رسیده است. کل درامد سال قبل ۱۷۳۱۲۲ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0