مدت: 30 ثانیهحجم: 972 کیلوبایت
سهام سودآور
1399/09/04
13:12
🎥جمالی معاون حقوقی سازمان بورس: 🔹روال رسیدگی به پرونده های تخلفاتی یک جریان مستمر در سازمان بورس است. 🔹رسیدگی به تخلفات بازارگردانی فوری و فوق العا...

🎥جمالی معاون حقوقی سازمان بورس:


🔹روال رسیدگی به پرونده های تخلفاتی یک جریان مستمر در سازمان بورس است.


🔹رسیدگی به تخلفات بازارگردانی فوری و فوق العاده است.انتهای خبر

0
0