همفکران
1401/01/14
09:42
#نبض_بازار 📈 شاهد شکل گرفتن موجی قوی از تقاضا در فلزات اساسی ها هستیم. #فولاد، #ذوب، #کاوه و #فخوز خریدارانشان را صف نشین کردند. #فملی نیز در مدار...

#نبض_بازار


📈 شاهد شکل گرفتن موجی قوی از تقاضا در فلزات اساسی ها هستیم. #فولاد، #ذوب، #کاوه و #فخوز خریدارانشان را صف نشین کردند. #فملی نیز در مدار مثبت ۳ درصدی نوسان می کند.


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0