بتاسهم
1399/12/06
20:02
#دعبید جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1399/12/17 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس هتل المپيک - اتوبان تهران کرج جنب ضلع ...

#دعبید جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس هتل المپیک - اتوبان تهران کرج جنب ضلع غربی ورزشگاه آزادی سالن هگمتانه برگزار میگردد


انتهای خبر

0
0