مهدی راد
1399/09/23
11:05
#شاخص_کل و حمایت میانگین متحرک آبی رنگ. ظاهرا یک برگشت کوچک زده. معاملات امروز تا انتهای تایم معاملات و فردا مهم هستند.

#شاخص_کل و حمایت میانگین متحرک آبی رنگ.ظاهرا یک برگشت کوچک زده. معاملات امروز تا انتهای تایم معاملات و فردا مهم هستند.انتهای خبر

0
0