بورس۲۴
1401/02/06
13:08
«فجهان» در فروردین چقدر فروش داشت؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در ۱ ماهه منتهی به فروردین از فروش محصولات خود ۱۰۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.

«فجهان» در فروردین چقدر فروش داشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در ۱ ماهه منتهی به فروردین از فروش محصولات خود ۱۰۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۱ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد رشد داشته است.


فجهان 1 ماهه 1401
انتهای خبر

0
0