مهدی راد
1399/09/19
10:30
#پالایش یک سوال دارم از عزیزان مسئول: این اردر بازارگردان محترمه؟ اگر هست ، آیا دارا یکم بازارگردان به این شکل نمیخواد که 70 درصد NAV معامله میشه؟...

#پالایش


یک سوال دارم از عزیزان مسیول:این اردر بازارگردان محترمه؟


اگر هست ، آیا دارا یکم بازارگردان به این شکل نمیخواد که ۷۰ درصد NAV معامله میشه؟!؟!انتهای خبر

0
0