کدال۳۶۰
1401/03/16
15:14
#اروند معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پتروشيمي اروند - نماد: اروند 1401-03-16 15:14:45 (893...

#اروند


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پتروشیمی اروند - نماد: اروند۱۴۰۱-۰۳-۱۶ ۱۵:۱۴:۴۵ (۸۹۳۲۵۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0