کارگزاری آبان
1401/02/28
07:26
📊#شفا اطلاعیه 1401/02/27 *سرمایه گذاری شفادارو* افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرایط تسویه:عرضه اول...

📊#شفا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۷


*سرمایه گذاری شفادارو*


افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


شرایط تسویه:عرضه اولیه ۵ درصد از سهام در اختیار از شرکت دارو سازی دانا به تعداد ۳۵.۴۳۸.۵۲۳ سهم در تابلوی معاملات فرابورس


شرکت واگذار شده:شرکت داروسازی دانا


درصد واگذار شده:۱.۴۸ درصد


قیمت واگذاری هر سهم:۲۸,۱۲۱ ریال


جمع مبلغ معامله:۹۹۶,۵۶۷ میلیون ریال


بهای تمام شده سهام یا حق تقدم واگذار شده در دفاتر شرکت:۱۹,۵۴۰ میلیون ریال


سود و زیان واگذاری پس از کسر مخارج انتقال:۹۶۸,۲۵۶ میلیون ریال


درصد مالکیت قبل از واگذاری:۲۹.۰۱ درصد


درصد واگذار شده جاری:۱.۴۸ درصد


درصد مالکیت ناشر در شرکت واگذار شده پس از واگذاری:۲۷.۵۳ درصد


شرح موضوع شامل شرایط شرکت مقابل (بورسی، غیر بورسی، خارجی و موضوع فعالیت آن):عرضه اولیه ۵ درصد از سهام در اختیار از شرکت دارو سازی دانا به تعداد ۳۵.۴۳۸.۵۲۳ سهم در تابلوی معاملات فرابورس به شرح فوق و تحویل تعداد ۱۱۰.۰۳۳.۰۴۴ از سهام در اختیار جهت عملیات بازار گردانی که اثرات آن اعلام خواهدشد .
انتهای خبر

0
0