پایگاه خبری انتخاب
1401/04/01
22:44
♦️بستری ۷۶ نفر بر اثر مسمومیت با الکل در خوزستان ♦️ دو نفر فوت کردند جزئیات در 👇👇 https://www.entekhab.ir/002rWx 🆔 @Entekhab_ir

♦️بستری ۷۶ نفر بر اثر مسمومیت با الکل در خوزستان♦️ دو نفر فوت کردندجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲rWx


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0