بورس۲۴
1401/02/26
14:48
تحقق سود ۴۳ تومانی در «زشگزا»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۴۲۵ ریال سود محقق کرد.

تحقق سود 43 تومانی در «زشگزا»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۴۲۵ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۳۴ درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش ۵۷ درصدی به ۲۳۶ میلیارد تومان و سود خالص به ۴۱ میلیارد تومان رسید.


زشگزا
انتهای خبر

0
0