کارگزاری آبان
1401/05/30
16:03
📊#بنو اطلاعیه 1401/05/06 *بیمه تجارت نو* افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی۱۴۰۱/۱...

📊#بنو


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۰۶


*بیمه تجارت نو*


افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (اصلاحیه)


شرکت تحت کنترل:شرکت تجارت سهند ویسمن


درصد مالکیت ناشر در شرکت تحت کنترل:۱۰۰ درصد


شرح موضوع شامل دلایل رویداد و سهم ناشر از تغییرات در عملکرد شرکت مورد بحث:مشارکت در سرمایه گذاری ساخت ۳۱ طبقه بنا به روی عرصه زمین واقع در بابلسر مطابق پروانه ساخت شهرداری. سهم شرکت بیمه تجارت نو شامل ۱۰۰ درصد منافع حاصل از قرارداد مشارکت صورت گرفته در شرکت تجارت سهند ویسمن می باشد.قرارداد مذکور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ به امضای طرفین رسیده است.
دانلود
انتهای خبر

0
0