پایگاه خبری انتخاب
1401/06/01
16:04
♦️تبدیل ۱۰ زورخانه در تهران به قهوه‌خانه! 🔹رییس فدراسیون ورزش های زورخانه ای با بیان اینکه فقط در تهران۱۰ زورخانه بسته شده و به قهوه خانه و رستورا...

♦️تبدیل ۱۰ زورخانه در تهران به قهوه‌خانه!🔹رییس فدراسیون ورزش های زورخانه ای با بیان اینکه فقط در تهران۱۰ زورخانه بسته شده و به قهوه خانه و رستوران سنتی تبدیل شده‌اند، گفت: فرهنگ پهلوانی واقعا کمرنگ شده و باید حمایت همه جانبه صورت گیردجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tsV


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0