پارسیس تحلیل
1399/09/16
20:30
#خگستر بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم گسترش ‌سرمايه‌گذاري‌ ايران‌ خودرو - خگستر در تاریخ 16 آذر 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بور...

#خگستربررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم گسترش ‌سرمایه‌گذاری ایران خودرو - خگستر در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۹پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۲۱,۸۳۷ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۱۷,۶۸۸ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ایران خودرو - بانک‌پارسیان - نیرو محرکه و مهرکام‌پارس.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۶,۴۰۱ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۴,۶۵۳ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #خگستر ۷,۱۷۱ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۶۸ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0