بولتن اقتصادی
1399/11/10
20:39
دولت ایتالیا مصوبه فروش سلاح به عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به دلیل جنگ در یمن لغو کرد و صادرات تسلیحاتی را برای مدت ۱۸ ماه متوقف کرد.

دولت ایتالیا مصوبه فروش سلاح به عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به دلیل جنگ در یمن لغو کرد و صادرات تسلیحاتی را برای مدت ۱۸ ماه متوقف کرد.


انتهای خبر

0
0