خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/08/30
21:40
شرکت سرمایه گذاری بوعلی | #وبوعلی | 📆 1399/08/30 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 7,662 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 7,090 ♦️قیمت بر خالص ارزش...

شرکت سرمایه گذاری بوعلی | #وبوعلی |📆 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹 NAV: ۷,۶۶۲🔸قیمت پایانی سهم :🔸 PRICE: ۷,۰۹۰
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۹۲➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0