کارگزاری سهام بارز
1399/09/03
20:14
#طلا افت سنگین انس جهانی در پی خوش بینی به توزیع سریع واکسن کرونا (احتمالا از 14 دسامبر) و نیز گزارش شاخص مدیران خرید در آمریکا که طی ماه نوامبر...

#طلاافت سنگین انس جهانیدر پی خوش بینی به توزیع سریع واکسن کرونا (احتمالا از ۱۴ دسامبر) و نیز گزارش شاخص مدیران خرید در آمریکا که طی ماه نوامبر به ۶۵.۷ رسید ، در حالی که در ماه اکتبر ۵۳.۴ بود. داده ها به طور قابل توجهی بهتر از حد انتظار بودند. اقتصاددانان انتظار داشتند که این میزان ۵۲.۵ را ببینند.


گزارش منتشره نشان می دهد که سطح خوش بینی به بهبود بخش تولید در بالاترین سطح در ۷۴ ماه گذشته است.


کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0