بورسینه
1399/09/16
14:30
📌پیش‌بینی بودجه۱۴۰۰ در خصوص اثرگذاری بورس بر اقتصاد/ ضرورت ایجاد ظرفیت‌های لازم برای تامین مالی وجود دارد حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه: 🔹لا...

📌پیش‌بینی بودجه۱۴۰۰ در خصوص اثرگذاری بورس بر اقتصاد/ ضرورت ایجاد ظرفیت‌های لازم برای تامین مالی وجود داردحمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه:


🔹لایحه بودجه ۱۴۰۰، انبساطی بوده و با احتمال کاهش محدودیت‌های تحریمی در آینده و به تبع آن، افزایش درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی پیش‌بینی شده است.


🔹در لایحه بودجه ۱۴۰۰، تامین مالی حدود ۹۸هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی از طریق بورس و بخش‌های دیگر به جز بازار سهام پیش‌بینی شده است.


🔹اگر قرار بر تامین مالی چه از طریق فروش اوراق بدهی یا فروش سهام شرکت‌های دولتی است، نیاز به اقدامات متولی بازار سهام درخصوص ظرفیت‌سازی، بسترسازی، تغییرات قابل توجه و مهم در زیرساخت‌های بورس احساس می‌شود.♦️مشروح این گزارش را در لینک زیر بخوانید:


https://www.eghtesadonline.com/n/۲Srd
انتهای خبر

0
0