پایگاه خبری انتخاب
1399/08/12
23:34
ظریف: 🔹 برای ما رفتار کاخ سفید بعد از انتخابات مهم است نه وعده‌ها 🔹 اگر آمریکا تصمیم بگیرد رفتارهای مخرب خود علیه ما را متوقف کند، ماجرا متفاوت خ...

ظریف:


🔹 برای ما رفتار کاخ سفید بعد از انتخابات مهم است نه وعده‌ها🔹 اگر آمریکا تصمیم بگیرد رفتارهای مخرب خود علیه ما را متوقف کند، ماجرا متفاوت خواهد بودجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲RcF


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0