کدال۳۶۰
1401/03/12
17:34
#ثاخت اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای تلفیقی #دوره_6_ماهه منتهی به 1400/12/29 (#حسابرسی_شده) شرکت بین المللی توسعه ساختمان ▪️ شرکت بین المل...

#ثاخت


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای تلفیقی #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (#حسابرسی_شده) شرکت بین المللی توسعه ساختمان
▪️ شرکت بین المللی توسعه ساختمان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۲۳ ریال سود محقق کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۰ ریال تغییری نداشته بود.▪️ «ثاخت» با سرمایه ثبت شده ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۲۱۰,۶۱۸ میلیون ریال سود محقق کرده است.❇شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ ۶۲۰,۰۸۹ میلیون ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴٪ افت داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۱۲ ۱۷:۳۴:۵۲ (۸۸۹۲۳۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0