کدال۳۶۰
1400/03/24
09:39
#وسفارس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/01/31(اصلاحیه) ▪ شرکت سرمایه گذاری استان فارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/01/31 از محل ...

#وسفارس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱(اصلاحیه)▪ شرکت سرمایه گذاری استان فارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسفارس با سرمایه ثبت شده ۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳ میلیون ریال طی عملکرد ۷ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.
▪️ شرکت در انتهای فروردین ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۲۸۱,۷۰۹,۸۰۶ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با عدم تغییر ۰٪ به مبلغ ۲۸۱,۷۰۹,۸۰۶ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۰۳-۲۴ ۰۹:۳۹:۵۸ (۷۵۶۹۵۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0