کدال۳۶۰
1401/05/31
19:50
#غبشهر اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت صنعتي بهشهر - نما...

#غبشهر


اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونیاظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت صنعتی بهشهر - نماد: غبشهر۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۱۹:۴۹:۴۶ (۹۲۴۵۰۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0