سیگنال طلایی
1400/12/28
10:53
خبنیان رو میبنید این سهم مدتها بود معامله نمیشد و همه ارزوی فروشش رو داشتن و تو صف فروش فروختنش ارزو بود بعدش حرکت کرد سود بالای 100درصدی داد به صو...

خبنیان رو میبنید این سهم مدتها بود معامله نمیشد و همه ارزوی فروشش رو داشتن و تو صف فروش فروختنش ارزو بود بعدش حرکت کرد سود بالای ۱۰۰درصدی داد به صورت شارپ و بدون وقفه
الان هم غناب هم چین وضعیتی داره قبلا راجب این سهم صحبت کردم و پتانسیل رشد شارپ رو داره به دیلی کوچک بودن سهم تعداد کم برگه سهم شناوری کم و همچین وضعیت مطلوب دارییدیگه تصمیم با خودتونانتهای خبر

0
0